उल्हासनगर महानगरपालिकेत ‘विविध’ पदाच्या जागांसाठी भरती.

UMC Recruitment 2020

उल्हासनगर महानगरपालिकेत ‘विविध’ पदाच्या जागांसाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. मुलाखतीची तारीख 4 जून 2020 आहे. 

पदाचे नाव : 

पद क्र.पदाचे नाव
1 वैद्यकीय अधिकारी
2परिचारीका (GNM)
3प्रसाविका (ANM)
4वार्डबॉय/परिचर

शैक्षणिक अहर्ता :

  • वैद्यकीय अधिकारी :
  1. MBBS
  • परिचारीका (GNM) :
  1. 12 वी(विज्ञान) उत्तीर्ण
  2. GNM
  • प्रसाविका (ANM) : 
  1. 10 वी उत्तीर्ण
  2. ANM कोर्स
  • वार्डबॉय/परिचर :
  1. 10 वी आणि 12वी उत्तीर्ण

वयमर्यादा : 28 मे 2020 रोजी 18 ते 38 वर्षे  (मागासवर्गीय :  5 वर्षे सूट)

परीक्षा शुल्क : फी नाही

नोकरी स्थान : उल्हासनगर

थेट मुलाखतीचा तपशील :  

पद क्र.पदाचे नावमुलाखतीची तारीख
1 वैद्यकीय अधिकारी01 जून 2020
2परिचारीका (GNM)02 जून 2020
3प्रसाविका (ANM)03 जून 2020
4वार्डबॉय/परिचर04 जून 2020

मुलाखतीचे स्थान : उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर-3

    जाहिरात           ऑनलाईन अर्ज 

Facebook Comments