जिल्हा परिषद बीड येथे ‘वैध्यकीय अधिकारी’ पदाची भरती.

   जाहिरात