Breaking News

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणात विविध पदांच्या 22 जागासाठी भरती.

MWRRA Recruitment

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणात विविध पदांच्या 22 जागांसाठी पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारिक 25 फेब्रुवारी 2019 आहे. 

पदाचे नाव :

 1. उपसंचालक (भूजल) : 1 जागा.
 2. सहाय्यक संचालक (नियोजन/अंबलबजावणी/विनियम/प्रशुल्क) : 4 जागा.
 3. लघुलेखक (निम्नश्रेणी-मराठी/ इंग्रजी) : 4 जागा.
 4. लिपिक सहायक/सहायक कक्ष अधिकारी : 2 जागा.
 5. वरिष्ठ सल्लागार (भूजल) : 1 जागा.
 6. सल्लागार (भूजल) : 1 जागा.
 7. सल्लागार (Prosecution & Enforcement) : 1 जागा.
 8. सहायक सल्लागार (भूजल) : 3 जागा.
 9. कनिष्ठ सल्लागार (लघुलेखक) : 3 जागा.
 10. सल्लागार (मदतनीस) : 2 जागा.

शैक्षणिक अहर्ता :  

 • उपसंचालक (भूजल) :
 1. उपयोजित भू-शास्त्र (Applied Geology) विषयातील पदवी
 2. 25 वर्षे अनुभव
 • सहाय्यक संचालक (नियोजन/अंबलबजावणी/विनियम/प्रशुल्क) :
 1. स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी
 2.  IT डिप्लोमा (नियमित नियुक्ती करिता)
 3.  3 वर्षे अनुभव
 • लघुलेखक (निम्नश्रेणी-मराठी/ इंग्रजी) : (i) 10 वी उत्तीर्ण 
 1.  मराठी/इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. व मराठी/इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 2.  3 वर्षे अनुभव
 • लिपिक सहायक/सहायक कक्ष अधिकारी :
 1. 10 वी उत्तीर्ण
 2. 10 वर्षे अनुभव
 • वरिष्ठ सल्लागार (भूजल) :
 1. उपयोजित भू-शास्त्र (Applied Geology) विषयातील पदव्युत्तर पदवी
 2. 30 वर्षे अनुभव
 • सल्लागार (भूजल) :
 1.  उपयोजित भू-शास्त्र (Applied Geology) विषयातील पदव्युत्तर पदवी
 2.  25 वर्षे अनुभव
 • सल्लागार (Prosecution & Enforcement) :
 1.  विधी पदवी (LLB)
 2. 10 वर्षे अनुभव
 • सहायक सल्लागार (भूजल) :
 1.  उपयोजित भू-शास्त्र (Applied Geology) विषयातील पदव्युत्तर पदवी
 2.  20 वर्षे अनुभव
 • कनिष्ठ सल्लागार (लघुलेखक) :
 1. 10 वी उत्तीर्ण
 2. मराठी/इंग्रजी लघुलेखन 100 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि.
 3. 03 वर्षे अनुभव
 • सल्लागार (मदतनीस) :
 1. 10 वी उत्तीर्ण
 2. इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि. व मराठी 30 श.प्र.मि.
 3. MS-CIT
 4. 05 वर्षे अनुभव

वयमर्यादा  : 

 • 61 वर्ष

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : 

 • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, 9 व 11वा मजला, सेंटर -1,वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400005

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख : 

 1. 1 ते 4 : 15 फेब्रुवारी 2019 आहे.
 2. 5 ते 10 : 25 फेब्रुवारी 2019 आहे.

   जाहिरात पद क्र.1 ते 4       जाहिरात पद क्र. 5 ते 10     अधिकृत वेबसाईट